KenauNetwerk

Omdat Tanya Rumpff me had uitgenodigd
heb ik me eergisteren in Haarlem, in haar galerie,
door Cees Krijnen laten portretteren als Kenau.
De tentoonstelling Krijnen-Kemna-Kenau-Kasting
groeide naarmate de hedendaagse Kenaus,
die hun sporen hebben verdiend, van wanten weten,
voor geen kleintje vervaard zijn, kwamen binnendruppelen.
Ietwat onwennig waren de mannetjesputters wel …eventjes maar.
Want terwijl hun portretten werden opgehangen,
ontsponnen zich gesprekken die meteen “to the point” waren,
zoals alleen vrouwen dat kunnen.
Wij willen een vervolg!
Zonder portret, maar mèt uitwisseling van ervaring,
levenswijsheid, visie … een KenauNetwerk.

zie: www.galerietanyarumpff.nl

 

 

Proefbeeld

Om een nieuwe techniek te kunnen toepassen maken Vincent Petit en ik allereerst een “proefbeeld” van 1/4de deel van het totale beeld. De papieren Datura (uit: Seelenbriefe) wordt gescand, vergroot, uit plaatstaal gesneden en vervormd, dan geschoepeerd en gepoedercoat en daarna door mij beschilderd. Als dit naar tevredenheid verloopt voegen we, één voor één, de drie andere delen van het plaatstalen boeket, op dezelfde wijze tot stand gekomen, toe. Vandaag werd de eerste stap gezet.

zie: beeld in wording.

zie: Nieuw Beeld

nog steeds…

Heeft Nietzsche Stirner gelezen?
Er is een Nietzsche/Stirner-Vraagstuk dat de gemoederen nog steeds bezig houdt:

Ik kwam een detective-achtig “bewijs” tegen voor Nietzsches kennis van Stirner, van Bernd A. Laska. Die beweert dat Nietzsche tijdens een logeerpartij in oktober 1865 bij zijn vriend Hermann Mushacke in Berlijn, door diens vader Eduard Mushacke, die persoonlijk bevriend was met Max Stirner, gewezen is op Stirners boek. Dat leidde tot een geestelijke crisis bij Nietzsche, die pas bezworen werd door de kennismaking met Schopenhauer. Daaruit ontwikkelde zich “de filosoof Nietzsche”.
Nietzsche zèlf heeft zich nooit uitgelaten over Stirner.

Max Stirner (1806-1856), werd destijds alleen gelezen in de literaire underground en gold volgens Bernd Laska als een uitgestotene, een onaanraakbare, een paria van de geest.
Stirner zou een “schier demonische dialecticus” zijn die, vergeleken bij Nietzsche, “vaak radicaler, minder omslachtig, als vivisector nauwkeuriger te werk gaat”.*
“Der Einzige und sein Eigentum” (1844) is het wildste ketterboek dat ooit een mensenhand heeft geschreven, Stirner heeft er een waarlijke Duivelsreligie mee gegrondvest”, zegt Karl Joël.

Het bewijs van Laska, o.a.:

* Het is nauwelijks voorstelbaar dat MUSHACKE-senior de kundig geïnteresseerde Nietzsche niet heeft verteld over zijn vriend Max Stirner; dat hij diens “Einzige” niet in zijn boekenkast had; dat Nietzsche het boek daar niet heeft verslonden(…)
Hier las Nietzsche over Gods dood, immoralisme, nihilisme enz.; hij zag hoe zich iemand “voorbij goed en kwaad” had geplaatst en “met de hamer filosofeerde”: voor een hoogst gevoelige mens als Nietzsche een nauwelijks te verwerken geestelijke overdosis. Op de zo verwekte roes van gedachten volgde een waarlijke inzinking, zelftherapie, de initiële crisis, de vlucht enerzijds naar Schopenhauer en anderzijds “in de gevoelloze stupiditeit…als gevolg van mijn filologische houthakkerij” (uit brief Nietzsche aan Hermann Mushacke, 14 März 1866).

* Overbecks vrouw IDA herinnerde zich in 1899, dat zij rond twintig jaar daarvoor een gesprek met Nietzsche had gehad, in het verloop waarvan hem de woorden waren ontglipt, dat hij zich geestelijk verwant voelde aan Stirner.

* Er kwam nog een uitspraak bij van ADOLF BAUMGARTNER, die ten tijde van Nietzsches vroege tijd in Bazel diens lievelingsleerling was geweest, maar zich spoedig van hem had vervreemd. Baumgartner, inmiddels hoogleraar oude geschiedenis in Bazel, herinnerde zich in 1874 Stirners boek te hebben geleend uit de bibliotheek van de universiteit van Bazel en gaf aan dit te hebben gedaan op aanraden van Nietzsche. De uitlening kon aan de hand van het oude registerboek worden bevestigd.

* FRANZ OVERBECK, de begripvolste, betrouwbaarste en meest tot oordelen bekwame vriend van Nietzsche, kwam na een pijnlijk onderzoek van alle aspecten tot de slotsom: “Het lijdt geen twijfel, dat Nietzsche zich jegens Stirner eigenaardig heeft gedragen(…) Dat is heel zeker niet gebeurd om een of andere invloed op hem geheim te houden (die strikt bezien helemaal niet voorhanden is), maar omdat hij verkoos om in het algemeen voor zichzelf klaar te komen met de indruk die hij van Stirner heeft gekregen.(…) Ik beweer dienovereenkomstig, dat Nietzsche Stirner heeft gelezen. Dat mag voor tegenstanders van Nietzsches boeken zonder meer de conclusie staven, dat hij een plagiator is geweest. Wie hem zelf heeft gekend, zal hieraan slechts in de laatste plaats denken.

Uit: Nietzsches initiële crisis/ Het Nietzsche-Stirner-vraagstuk in een nieuw licht.
Bernd A. Laska /German Notes and Reviews, 2002


foto: verklaring Ida Overbeck over invloed Stirner op Nietzsche. Uit: Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche/eine Freundschaft. Jena, 1908 (bibliotheek Marjolijn).

* Ludwig Klages

zie: Young Nietzsche
zie: Nietzsche/Stirner

Stifter

Nieuwe foto’s boven: NDZ Naumburg(Saale) 2018

Onlangs is de Friedrich Nietzsche Stiftung opgericht
die ijvert voor een nieuw
Nietzsche Documentationszentrum in Naumburg, Duitsland.
De grootste privéverzameling van de 20ste eeuw
op het gebied van Nietzsche-onderzoek,
de “Sammlung Richard F. Krummel”,
zal hier worden ondergebracht.
Ik ontving een brief met de vraag om donateur
en daarmee mede-oprichter/”Stifter” te worden,
ik gaf daaraan gehoor en bevind mij nu  zowaar
op een “Stifterliste” tussen de Nietzsche-deskundigen
(zie bovenste foto)

zie: www.friedrich-nietzsche-stiftung.de

Van: Nietzsche-Gesellschaft 
info@nietzsche-gesellschaft.de

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Nietzsche-Freunde,

Wir sehen die Stiftungsgründung mit großer Zuversicht
und Freude entgegen.
Zahlreiche Personen aus dem In- und Ausland
haben sich am Kapitalstock der Stiftung beteiligt.
Heute erhalten Sie zu Ihrer Information eine aktuelle Stifterliste.
Wir freuen uns über Ihre Mitwirkung.
Als neue Stifter begrüßen wir heute:

* Frau Marjolijn van den Assem aus Rotterdam.
Die Künstlerin beschäftigt sich

seit Jahren intensiv mit Friedrich Nietzsche.
Im Jahre 2007 erschien von ihr
das Kunstbuch “Seelenbriefe
(Oosterhout 2007 – TAB / timmer art books).
Es thematisiert das Verhältnis Friedrich Nietzsches
zu Marie Baumgartner an Hand ihres Briefwechsels.

* Herrn Dr. Enrico Müller aus Greifswald.
Er arbeitet an einem DFG-Forschungsprojekt
zum Thema: “Die philosophische Kunst des
platonischen Dialogs” an der Universität Greifswald.

* Herrn Nikolaos Loukidelis aus Athen
ist Doktorant an der Humboldt-Universität Berlin.
In seinen Arbeiten beschäftigt er sich
den mit Quellen des Nietzscheschen Philosophierens.

* Prof. Dr. Babette E. Babich ist Professorin
für Philosophie an der Fordham University in New York.
Sie ist Executive Director der USA Nietzsche-Society
(gegr. 1978) und Herausgeberin der New Nietzsche Studies.
Zur Zeit arbeitet Sie an einer neuen Übersetzung
von Nietzsches “Wille zur Macht”.

* Angela Holzer M.A. promoviert
am Department of German der Princeton-University (U.S.A.)

* Dr. Henry Kerger aus Dresden.
Seine Arbeiten beschäftigen sich
besonders mit rechtsphilosophischen Aspekten
von Nietzsches Philosophie und setzen sie
mit neuesten Forschungen der Neurobiologie
ins Verhältnis.

Enzovoort….

zie: Netzwerk Nietzsche

Atelierbezoek (4)

zie: oogst
zie: luchtgevecht
zie: tegenlicht
zie: binnen/buiten

Gisteren was hij er weer.
Tom van As, mijn collega, raadgever, discussie-genoot,
oude vriend en buitenschilder-compagnon,
bezoekt regelmatig mijn atelier.
Omdat  corresponderen soms ontoereikend is,
is dit de enige mogelijkheid om onze hersenspinsels
te toetsen aan de verbeelding daarvan.
Meestal vindt hij dat ik ” iets bijzonders bij de taas” heb.
Vaak beveelt hij een door mij al bij voorbaat
verworpen techniek aan.
Hij ziet verbanden die ik nog niet had gelegd.
Hij lacht in zijn vuistje
over mijn tekenkundige bokkesprongen.
Handenwringend voorziet hij obstakels.
Wij delen onze inzichten van het moment.
Wij doen aan geestelijk stampvoeten
tot de ontroering erop volgt.
Hij daagt me uit om hem bij zijn volgende atelierbezoek
versteld te doen staan.

zie: atelierbezoek(1)
zie: atelierbezoek(2)
zie: atelierbezoek(3)
zie: atelierbezoek(4)
zie: atelierbezoek(5)
zie: atelierbezoek(6)
zie: atelierbezoek(7)
zie: atelierbezoek(8)
zie: atelierbezoek(9)
zie: atelierbezoek(10)
zie: atelierbezoek(11)
zie: atelierbezoek(12)
zie: atelierbezoek(13)
zie: atelierbezoek(14)
zie: atelierbezoek(15)
zie: atelierbezoek(16)
zie: atelierbezoek(17)
zie: atelierbezoek(18)
zie: atelierbezoek(19)
zie: atelierbezoek(20)
zie: atelierbezoek(21)
zie: atelierbezoek(22)
zie: atelierbezoek(23)
zie: Atelierbezoek(24)
zie: Atelierbezoek(25)
zie: atelierbezoek(26)

Il faut méditerraniser(1)

Het twee-delige dorp Eze ligt tussen Nice
en Monaco in Zuid-Frankrijk.
Eze-village heeft zich
bovenop een rots genesteld
en Eze-sur-mer ligt aan zee, 428 meter lager.
Friedrich Nietzsche logeerde destijds (1883/1884)
in de buurt van het station van Eze-sur-mer
en liep, woorden zoekend,
het gemzenpad naar boven,
naar Eze-village en terug.

Ik volgde “le sentier de Nietzsche”,
onder een paarsblauwe hemel
en schilderde in gedachten
de kleuren van de Méditerranée
met Nietzsches citaten.
***
“Zonder het Zuiden zou Nietzsche nooit
het wapen van de vrolijkheid
hebben gevonden

als compaan van zijn wijsheid”.
“Il faut méditerraniser la philosophie…”

zegt Martine Prange in “Lof der Méditerranée”

***

Eze over Nietzsche:
Là, au millieu des oliviers, les lentisques*,
des euphorbes et des chênes verts, au millieu
de cette nature sauvage où les senteurs
marines s’effacent devant l’odeur de la terre,
avec la Méditerranée en fond…
écrit-il:
“Cette partie décisive qui porte le titre:
Des vieilles et des nouvelles Tables”
fut composée pendant
une montée des plus pénibles
de la gare au merveilleux village maure Eza,
bâti au millieu des rochers”.

* Les lentisques:
Mastiek ofwel mastix is de hars
van de mastiekstruik (Pistacoia Lentiscus).

Hij ziet er uit als een kleine boom,
met een korte hoofdstam.
De struik komt op verschillende plaatsen
langs de Middellandse Zee
voor op steenachtige hellingen.
Onder normale omstandigheden
verdampt het sap en droogt op.
Zo wint men mastiekhars:
in de bast van de hoofdstam
worden inkepingen gemaakt.
Hieruit komen al vrij snel druppels
van een doorschijnend vocht.
Dit sap verhardt t
ot grote ovaalvormige “tranen”.
Deze worden geoogst en dienden vroeger
als grondstof voor allerlei produkten,
zoals plakmiddel, papierlak,
schilderijvernis, verf  en parfums .

zie: aalmoes

Stationnetje Eze-sur-mer, september 2008.

“The next winter, under the halcyon sky of Nizza,
which then shone into my life for the first time,
I found Zarathustra
III—and was finished.
Scarcely a year for the whole of it.
Many concealed spots and heights
in the landscape around Nizza are hallowed for me
by unforgettable moments;
that decisive passage which bears
the title “On Old and New Tablets”
was composed on the most onerous ascent
from the station to the marvelous Moorish aerie, Eza,
—the suppleness of my muscles has always been
greatest when my creative energies were flowing
most abundantly.  The body is inspired: l
et us keep the “soul” out of it …
Often one could have seen me dance;
in those days I could walk in the mountains
for seven or eight hours without a trace of weariness.
I slept well, I laughed much—,
my vigor and patience were perfect.”

Nietzsche over Eze (Ecce Homo)

zie: Ins Freie
zie: Inschepen!
zie: il faut méditerraniser(2)
zie: il faut méditerraniser(3)
zie: bewustzijn van schijn(7)

Abbild

Het vijfde wandvullende werk op mijn tocht
om de stemming waaruit “de taal van de dooiwind
voortkwam te peilen, is af.
De watervallen, staketsels en bosschages
houden elkaar in evenwicht, gaan een verbinding aan
en komen hier en daar los van de muur.
Met mijn wonderbaarlijk veel inkt opnemende,
gloed-nieuwe, uit Taiwan gekregen,
weasel hair“-kwasten raasde ik
vele afdwalingen verder en hervond de aanleiding.

Nu is er: Abbild(4) 138-delig 2008
o.i.inkt/nietjes op museumkarton 300 x 500 x 48 cm.

Genua wurde somit das Abbild
seiner philosophischen Stimmung,
das gilt aber für alle Orterlebnisse Nietzsches,
nur dass ihre Funktionjeweils eine andere war.
Uit: Nietzsche mit Goethe in Italien. Mazzino Montinari

 

zie: dooiwind


zie: Abbildbar