Aanbieding!/June-offer!

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
– June 2013!
Hier is het enige echte KUNSTWERK VAN DE MAAND – juni 2013:
It can be yours for only/deze speciale(!) aanbieding is nu te koop
voor slechts € 145,-
mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/June-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection: Majel van der Meulen, Amsterdam

balsemien

SpringBalsemien 2013 potlood op papier 46 x 30,5 cm. Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 145,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt : marjolijnvandenassem@me.com en € 145,- overmaakt op mijn rekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art “of the month” on my blog for only € 145,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to tell me he/she can’t live without it and transfers € 145,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen:

zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
****

Het is niet mogelijk om meer dan drie keer per jaar
een Aanbieding-van-de-maand te verwerven.

just a drawing(iPad)15 t/m 29

TRY a FREE subscription to “just a drawing…(iPad)” (occasionally)?
Mail to: marjolijnvandenassem@me.com
zie: Daily Drawing(the end)

Wilt u zich verzekeren van zomaar een tekening(iPad), af en toe?
Abonneer u GRATIS via: marjolijnvandenassem@me.com
of kijk op Facebook
en/of Twitter: @Omasaurus

zie: 366 Daily Drawings, the movie (by Koen van Tongeren)
zie: just a drawing…(iPad)
zie: just a drawing… (iPad) 29 t/m 37


Inauguratie

Saale-Quelle(atelier)

SaaleQuelle(3)(4)(5) 2012 o.i.inkt/potlood
op museumkarton122 x 92 cm elk (werkfoto in atelier)
collectie: Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit Filosofie)

Woord uitgesproken door Drs. DAAN VAN SPEYBROECK
bij de INAUGURATIE van SaaleQuelle (3)(4)(5) van Marjolijn van den Assem,
Faculteit Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen:

“Toen vorig jaar Paul van Tongeren een Nietzsche symposium organiseerde werd besloten om samen met de Commissie Beeldende Kunst van de Universiteit – waarvan ik toen de kunstcoördinator was – er eveneens een tentoonstelling mee te verbinden. Hij stelde voor Marjolijn van den Assem uit te nodigen omdat zij als beeldend kunstenaar al jaar en dag met het oeuvre van Friedrich Nietzsche is begaan:
ze leest zijn teksten
ze reist hem na en maakt de wandelingen die hij maakte.
ze leeft zich in in de vrouwen aan wie hij brieven schreef.
En vanuit deze ‘gesteldheid’ maakt ze haar kunst.

Na afloop van het symposium besloot de Commissie Beeldende Kunst het drieluik dat thans ingehuldigd wordt aan te kopen. Het is immers de betrachting van de Commissie om voor de universiteit kunst te verzamelen die in dialoog is met de wetenschappen op de universiteit beoefend. En waar komt het werk van Marjolijn van den Assem beter tot zijn recht dan bij filosofie? Het wordt er van nu af aan ook permanent geëxposeerd.

Het werk bestaat uit drie delen die mooi op elkaar aansluiten zelfs een zekere ontwikkeling doormaken. Het laat niet alleen iets van Nietzsches filosofie zien, ook toont het op indringende wijze hoe met dit gedachtegoed beeldend en artistiek kan worden omgaan:
Op het eerste tableau staat veel tekst te lezen: de kunstenaar schreef immers hele passages uit het werk van Nietzsche over, maar ze legt zich niet neer bij alleen maar de tekst; we zien reeds andere krachten opduiken die de leesbaarheid komen verstoren.
In het volgende tableau zien we het schrift verdwijnen ten voordelen van een schriftuur en het zijn natuurelementen die opduiken. We onderkennen – denkend aan de vele wandelingen – een soort horizon met stromend water, met een zekere plantengroei en wolken.
In het derde tableau zijn de krachten die de tekst voortbrengt de intensiteiten die aan de grondslag ervan liggen ontketend en in hun volle expansie aanwezig – chaotisch.
In zekere zin vindt een deconstructie – om een filosofische term te gebruiken – van de tekst plaats, terwijl onderin ook kleine subtiliteiten te zien zijn, waarvan we niet weten of ze nog niet gedeconstrueerd zijn of dat er zich een reconstructie begint te manifesteren.

We kunnen zeggen dat de kunstenaar gaandeweg overstapt van AANTONEN – via de tekst – naar een TONEN – via het beeld – en de spanning tussen woord en beeld wordt krachtig getoond. De filosofie als talige discipline, zit nu eenmaal opgesloten in het woord, en dit wordt hier opengebroken. De beeldend kunstenaar voelt zich niet meer gebonden door wat er letterlijk geschreven staat, terwijl wij uitgenodigd worden de tekst niet langer enkel letterlijk te nemen in zijn eenduidige communicatie maar de intensiteit, waar hij het resultaat van is, zijn bezieling te laten winnen ten koste van hun begrijpelijkheid.

Het is geen kwestie meer van VAT TE KRIJGEN op de tekst.
Het gaat erom zich aan de tekst OVER TE GEVEN.
Daarom is het zowel een sterk werk van Marjolijn van den Assem als dat het relevant is om aan filosofen te laten zien. De teksten van Nietzsche en andere filosofen worden niet langer gevangen in een stramien maar juist de kracht die erin steekt wordt geopenbaard. Op deze wijze helpen kunst en filosofie elkaar wederzijds om drempels te nemen.”

Daan Van Speybroeck sprak bovenstaande tekst op 13 mei 2013,
bij de INAUGURATIE van SaaleQuelle (3)(4)( 5) van Marjolijn van den Assem,
op de Faculteit Filosofie, aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

zie: Aankoop(2)
zie: Radboud Universiteit Nijmegen(3)
zie: Artist-in-residency
zie: Dauerleihgabe
zie: Radboud Universiteit Nijmegen(1)
zie ook: Marc van Dijk in Trouw 9-3-2012

SaaleQuelle

SaaleQuelle (detail van driedelig werk) 2012
o.i.inkt/potlood op museumkarton 122 x 92 cm.
Marjolijn van den Assem
collectie: Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit Filosofie)
(foto: Hans Timmer)
zie: Genootschapslezing in Museum Boijmans Van Beuningen.

Lichtzwaar!(4)

LIGHT is at once both obvious and mysterious.
We are bathed in yellow warmth every day…
but what exactly is light?
HEAVY may refer to: a concept of weight…  (or a concept of light)

Christiaan Huygens beweerde als eerste
dat licht een golfverschijnsel is.

Lichtzwaar!(13)

Lichtzwaar!(13) 2013 inkt op papier 46 x 31 cm.

zie: Lichtzwaar!(3)
zie: Lichtzwaar!(2)
zie: Lichtzwaar!(1)

Lichtzwaar(17)

Lichtzwaar!(17) 2013 potlood/grafietstift/inkt op papier 46 x 31 cm.

“… we, rivals of the ray of light (…)
not away from the sun,
but towards the sun!”
The Gay Science. Friedrich Nietzsche

Lichtzwaar!(18)

Lichtzwaar!(18) 2013
potlood/grafietstift/inkt op papier 46 x 31 cm.
zie: lichtstraal
zie: Pinus halepensis
zie: Limpidezza
zie: senza titolo
zie: Parallel falls

collections(37)

Some of my artworks will always be there in my imaginary archive, they “pop up” in my head every now and then, because they are dear to me. These are the works that I want to show on my blog in the “collections”-series, as an homage to their owners.
The people who “live with” my drawings, paintings and sculptures are cherished by me, I am and will always be gratefull to them. It is a precious experience to me when I’m allowed to take my work to its new surroundings myself, only then -it seems to me- I can appreciate it as an independent piece of art.

Saale-Revier(9)

Saale – Revier(9) 2012 grafietstift/potlood/o.i.inkt op papier 92 x 61 cm.
collection Maarten en Suus Sprey
(foto: Fred Sonnega)

De werken in mijn denkbeeldig archief en de collecties waarin zij zijn opgenomen zijn een steun en toeverlaat. Zij die houden van -zich ontfermen over- en willen leven met mijn werk worden door mij dan ook op handen gedragen. Het blijft een bijzondere gebeurtenis om het werk in de nieuwe omgeving te mogen bekijken en het meestal pas dán als een op zichzelf staand iets te kunnen zien.

Saale-RevierSaale – Revier(1) 2012 inkt/nietjes op papier 24 x 34 x14 cm.
collection: Ron Klein Breteler

zie: collections (1) zie: collections (2)
zie: collections (3) zie: collections (4)
zie: collections (5) zie: collections (6)
zie: collections (7) zie: collections (8)
zie: collections (9) zie: collections (10)
zie: collections (11) zie: collections (12)
zie: collections (13) zie: collections (14)
zie: collections (15) zie: collections (16)
zie: collections (17) zie: collections (18)
zie: collections (19) zie: collections(20)
zie: collections(21) zie: collections(22)
zie: collections (23) zie: collections(24)
zie: collections(25) zie: collections(26)
zie: collections(27) zie: collections(28)
zie: collections(29) zie: collections(30)
zie: collections(31) zie: collections(32)
zie: collections(33) zie: collections(34)
zie: collections(35) zie: collections(36)
zie: collections(37) zie: collections(38)
zie: collections(39) zie: collections(40)
zie: collections(41) zie: collections(42)
zie: collections(43)  zie: collections(44)
zie: collections(45)  zie: collections(46)
zie: collections(47) zie: collections(48)
zie: collections(49) zie: collections(50)
zie: collections(51) zie: collections(52)
zie: collections(53) zie: collections(54)
zie: collections(55)  zie: collections(56)
zie: collections(57)  zie: collections(58)
zie: collections(59)  zie: collections(60)
zie: collections(61)  zie: collections(62) 
zie: collections(63)  zie: collections(64)
zie: collections(65)  zie: collections(66) 
zie: collections(67)  zie: collections(68)
zie: collections(69) zie: collections(70)
zie: collections(71) zie: collections(72)
zie: collections(73) zie: collections(74)
zie: collections(75) zie: collections(76)

 

collections(36)

Some of my artworks will always be there in my imaginary archive,
they “pop up” in my head every now and then,
because they are dear to me.
These are the works that I want to show on my blog
in the “collections”-series, as an homage to their owners.
The people who “live with” my drawings, paintings
and sculptures are cherished by me,
I am and will always be gratefull to them.
It is a precious experience to me when I’m allowed
to take my work to its new surroundings myself,
only then -it seems to me- I can appreciate it
as an independent piece of art.

coll-FredSonnega

Lek (bij de Bol) 2009
acryl op museumkarton 23 x 30cm
collection: Fred Sonnega

part.coll.
Langs de Lek (bij de Bol) 2009
acryl op museumkarton 23x30cm
Private collection

coll-HaroldSchouten

Bilwijkse Polder 2009
acryl op museumkarton 23 x 30cm
collection: Harold Schouten

“in een plensbui gaan wij naar buiten
fluiten in dichtgestoven doolhoven
berooid op weg naar het paradijs”
(Lucebert)
privatecoll.Fr.
Onweer boven de Lek,
acrylverf op museumkarton
23 x 30 cm. 2010
private collection France

coll-MaartendeKroon

Mei in de polder 2009
acryl op museumkarton 23 x 30cm
collection: Maarten de Kroon

JanDavid:Koen
Langs de Lek (bij de Bol) 2009
acryl op museumkarton 23 x 30 cm.
collection: Hanrath/Van Tongeren
zie:
“366 the movie” van Koen van Tongeren,”one more thing”

coll-HansTimmer
In de Wiericke” 1995
oliepastel/acrylverf/grafietstift op museumkarton
23 x 30 cm.
collection: TAB Timmer Art Books

De werken in mijn denkbeeldig archief en de collecties
waarin zij zijn opgenomen zijn een steun en toeverlaat.
Zij die houden van-, zich ontfermen over- en willen leven
met mijn werk worden door mij dan ook op handen gedragen.
Het blijft een bijzondere gebeurtenis om het werk
in de nieuwe omgeving te mogen bekijken
en het meestal pas dán
als een op zichzelf staand iets te kunnen zien.

zie: collections (1) zie: collections (2)
zie: collections (3) zie: collections (4)
zie: collections (5) zie: collections (6)
zie: collections (7) zie: collections (8)
zie: collections (9) zie: collections (10)
zie: collections (11) zie: collections (12)
zie: collections (13) zie: collections (14)
zie: collections (15) zie: collections (16)
zie: collections (17) zie: collections (18)
zie: collections (19) zie: collections(20)
zie: collections(21) zie: collections(22)
zie: collections (23) zie: collections(24)
zie: collections(25) zie: collections(26)
zie: collections(27) zie: collections(28)
zie: collections(29) zie: collections(30)
zie: collections(31) zie: collections(32)
zie: collections(33) zie: collections(34)
zie: collections(35) zie: collections(36)
zie: collections(37) zie: collections(38)
zie: collections(39) zie: collections(40)
zie: collections(41) zie: collections(42)
zie: collections(43)  zie: collections(44)
zie: collections(45)  zie: collections(46)
zie: collections(47) zie: collections(48)
zie: collections(49) zie: collections(50)
zie: collections(51) zie: collections(52)
zie: collections(53) zie: collections(54)
zie: collections(55)  zie: collections(56)
zie: collections(57)  zie: collections(58)
zie: collections(59)  zie: collections(60)
zie: collections(61)  zie: collections(62) 
zie: collections(63)  zie: collections(64)
zie: collections(65)  zie: collections(66) 
zie: collections(67)  zie: collections(68)
zie: collections(69) zie: collections(70)
zie: collections(71) zie: collections(72)
zie: collections(73) zie: collections(74)
zie: collections(75) zie: collections(76)

 

FIVE Years of blogging!

HAPPY BIRTHDAY to my blog!
517 posts in five years:

12-05-2008 …  12-05-2013

Véél dank aan de trouwsten en de passanten,
het is me een eer & een genoegen:
MANY THANKS TO YOU ALL!

to be continued …

atelier(mei2013)Atelier 12-05-2013

zie: This month’s offer!
zie: Present from a friend
zie: artist-in-residency
zie: atelierbezoek
zie: collections
zie: Trouw
zie: Aankoop(2)
zie: Travelogue(3)
zie: my video’s are on Vimeo
zie: Nietzsche Dokumentationszentrum(8)
zie: Seelenbriefe

zie: Now!/ Nu te zien!
zie: werk/works


Thawing Wind

To The Thawing Wind

Come with rain. O loud Southwester!
Bring the singer, bring the nester;
Give the buried flower a dream;
make the settled snowbank steam;
Find the brown beneath the white;
But whate’er you do tonight,
bath my window, make it flow,
Melt it as the ice will go;
Melt the glass and leave the sticks
Like a hermit’s crucifix;
Burst into my narrow stall;
Swing the picture on the wall;
Run the rattling pages o’er;
Scatter poems on the floor;
Turn the poet out of door.

Robert Frost, 1913
(A Boy’s will)

Lichtzwaar(11)

Lichtzwaar!(11) 2013 inkt/nietjes op papier 46 x 55 x 3cm.
zie: Lichtzwaar!(3)
zie: Lichtzwaar!(2)
zie: “to the thawing wind”, Freies Museum Berlin 2010

” This book seems to be written in THE LANGUAGE OF THE THAWING-WIND:
there is wantonness, restlessness, contradiction, and April-weather in it; so that one is constantly reminded of the proximity of winter as of the victory over it …”

” What wonder that much that is unreasonable and foolish thereby comes to light: much wanton tenderness expended even on problems which have a prickly hide and are not therefore fit to be fondled and allured? ”

(From the preface to the second edition (1886) of “The Gay Science” by Friedrich Nietzsche)

zie: taal van de dooiwind
zie: dooiwind
zie: sgelare(the proces of thawing)
zie: unlimited

a present from a friend(14)

Victor Veldhuijzen van Zanten overhandigde mij plechtig
het eerste exemplaar van de Rietveld HOPMI Stoel,
die hij weer binnen ieders bereik bracht.

zie: Ikea avant la lettre
Arjan Ribbens in NRC 11 mei 2013

HopmiRietveldStoel

Rietveld HOPMI Chair
(foto: Fred Sonnega)

Hopmi
zie: NAI Booksellers

Schermafbeelding 2013-05-03 om 14.53.22

Order a Rietveld HOPMI Chair NOW?
zie: Rietveld Hopmi-stoel

“De buizenstoel van Rietveld is
in productie genomen
door architect Victor Veldhuijzen van Zanten.

Het was in de jaren vijftig de ‘telefoonstoel’
in huize Lanjouw in Bilthoven.
Een stoel met armleuningen gemaakt van metalen buizen
en twee plaatjes triplex.
Hij stond in vaders studeerkamer,

bij een bakelieten telefoon met draaischijf.
Wat toen een meubel was waar de kinderen Lanjouw
op klommen, is nu een gekoesterd museumstuk.
Een ontwerp van Gerrit Rietveld waar naar
alle waarschijnlijkheid
slechts twee exemplaren
van zijn gemaakt.

En bovendien een van de eerste zelfmontagestoelen
uit de meubelgeschiedenis – Rietveld blijkt een voorloper
te zijn geweest van
het Ikea-concept van flatpacked furniture.”

Uit: Ikea avant la lettre
Arjen Ribbens in NRC 11 mei 2013

Hopmi-in-doos

zie: Present from a friend (1) zie: Present from a friend (2)
zie: Present from a friend (3) zie: Present from a friend (4)
zie: Present from a friend (5) zie: Present from a friend (6)
zie: Present from a friend (7) zie: Present from a friend (8)
zie: Present from a friend (9) zie: Present from a friend(10)
zie: present from a friend(11) zie: Present from a friend(12)
zie: Present from a friend(13) zie: Present from a friend(14)
zie: Present from a friend(15) zie: Present from a friend(16)
zie: Present from a friend(17) zie: Present from a friend(18)
zie: Present from a friend(19) zie: Present from a friend(20)
zie: Present from a friend(21) zie: Present from a friend(22)
zie: Present from a friend(23) zie: Present from a friend(24)
zie: Present from a friend(25) zie: Present from a friend(26)
zie: Present from a friend(26)

Aanbieding!/May-offer!

april2013

Rode klaver 1975 (!) pen op papier 11 x 6 cm (papiermaat: 25 x 19 cm)
Marjolijn van den Assem

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
– May 2013!
Hier is het enige echte KUNSTWERK VAN DE MAAND – mei 2013:
It can be yours for only/deze speciale(!) aanbieding is nu te koop
voor slechts € 145,-
mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/May-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection: Kees en Denise Lucas, France

werk-vd-maand-april2013

Rode klaver 1975 (!) pen op papier 11 x 6 cm (papiermaat 25 x 19 cm)
Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 145,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt : marjolijnvandenassem@me.com en € 145,- overmaakt op mijn rekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art “of the month” on my blog for only € 145,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to tell me he/she can’t live without it and transfers € 145,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen:

zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
****
En voor KOOPJES is er ALTIJD mijn W E B S H O P!

(Het is niet mogelijk om meer dan drie keer per jaar
een Aanbieding-van-de-maand te verwerven)