Maria Lassnig

VAN HARTE AANBEVOLEN:
MARIA LASSNIG in STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
“Ways of being”

6 april t/m 11 augustus 2019

“Iedere tekening is een overwinning
op de rusteloosheid van de wereld.”

“I am the organizer of the uncertain”

“Iedere oprechte kunstenaar is aanstekelijk”

“The drawing is closest to the idea”

“The only truly real things are my sensations”

“Alleen als een vrouw de kracht vindt voor een protestkreet,
wordt zij gehoord”Zie: Ik zocht naar een realiteit die meer in mijn bezit zou zijn dan de buitenwereld en vond deze in de vorm van de door mij bewoonde lichaamsbehuizing.

Zie: Maria Lassnig (in 2009, Museum Ludwig Köln)

Foto’s boven: zaalteksten van statements Maria Lassnig
Stedelijk Museum Amsterdam bij “Ways of being”Maria Lassnig, ‘Dame mit Hirn’, ca. 1990 – 1999.
© Maria Lassnig Foundation

Trobar (3)

‘Met complexiteit wordt in de systeemtheorie
een eigenschap van een complex systeem of model bedoeld
die niet is af te leiden uit elk van de afzonderlijke componenten
maar alleen uit het systeem of model als geheel.’

Uit: Wikipedia

Zie: bewustzijn van schijn(4)

Trobar(14) 2019 acryl/o.i.inkt/potlood/grafietstift op museumkarton 23 x 30 cm

Jenseits der Sprache:
buiten de taal om & durch die Sprache


Troubadours (van trobar = ‘vinden‘ / ‘bedenken‘)
waren dichters en componisten.
Als ze muzikaal niet begenadigd waren,
lieten ze hun muziek uitvoeren door ‘jongleurs’.
De term jongleur kreeg later een meer specifieke betekenis:
een acrobaat die behendig is in het werpen en vangen
van voorwerpen.

zie: bewustzijn van schijn(6)
zie: Jongleur met woorden

Trobar(15) 2019 acryl/o.i.inkt/potlood/grafietstift op museumkarton 23 x 30 cm

zie: Trobar (4)
zie: Trobar (1)
zie: Trobar (2)

atelierbezoek(25)

Verliezen om het vinden
door Olphaert den Otter

Marjolijn van den Assem laat mij in haar atelier
het werk zien dat ze tot nu toe gemaakt heeft onder de titel
bewustzijn van schijn’. 
Die drie woorden staan boven paragraaf 54 van het eerste boek
van ‘Fröhliche Wissenschaft’ van Friedrich Nietzsche. 
En inderdaad maakt de filosoof zich daarin vrolijk
over een intense ontdekking die hij doet,
die samenhangt met de eeuwige wederkeer van het gelijke. 
Die vrolijkheid spat met de hamerende intensiteit,
die hem zo kenmerkt, van het papier. 

Als Van den Assem iets van hem heeft overgenomen in haar jaren-, nee decennialange uiteenzetting met Nietzsche,
dan is het deze hamerende intensiteit.
In haar serie ‘bewustzijn van schijn’ geeft ze een tuin weer. 
Het is een min of meer bestaande tuin in ‘Het Zuiden’. 
Die tuin is er in het echt, maar hij wordt weergegeven
met de macht die het geheugen heeft over de dingen. 
Alles in die tuin kan worden getransformeerd in iets anders. 
De kunstenaar ‘werkt in de tuin’: ploegt, egt, graaft, zaait,
laat kiemen, groeien, bloeien, vervallen, vergaan, raapt op,
legt apart, neemt mee, eet en drinkt er uit. 
Ze leeft in en met die tuin.

Ze brengt lagen aan.
Het zeer harde H6 potlood werkt als een droge naald op het papier. 
Het graveert meer dan dat het tekent. 
Er is weinig van te zien. 
Later tekent ze verder met zachtere potloden,
tot het zeer zachte B6: die maakt de gegraveerde ‘schade’
als schoonheid zichtbaar. 
Het papier wordt er bijna leerachtig door:
gelooid en gepolitoerd door de met grafiet verzadigde handen
van de kunstenaar.

Zien we nu die ‘tuin’? 
Of kijken we mee in het hoofd van Van den Assem? 
Beleven wij haar lotgevallen ter plaatse mee? 
Of is het geen van beiden en is wat wij zien
een geheel autonoom proces dat zich in óns hoofd afspeelt,
slechts aangereikt – laten we zeggen als een ingezaaid bloembed –
door de kunstenaar?

In een essay van neurobioloog Jean-Pierre Changeux
(‘De ‘Baricades Mysterieuses’ van onze hersenen’ over Antoine Watteau) lees ik hoe we kijken naar een kunstwerk. 
Het vermoeden bestaat dat het ondergaan
van de esthetische complexiteit van een kunstwerk
mogelijk is door een specifiek en zeer fijn vertakt netwerk
van neuronen met een uitzonderlijke lengte
en een enorm aantal onderlinge verbindingen. 
Het brein is daarbij een ‘betekenisgenerator’,
die de op zichzelf betekenisloze realiteit,
die buiten ons staat, een eigen interpretatie verschaft. 
Dus ja: wat wij waarnemen is een spel ín ons hoofd. 
Wij maken eigen beelden van dat wat ons wordt aangereikt. 
Zo zag ik in een aantal tekeningen van deze tuin een paard! 
Ik ken het werk van Van den Assem goed genoeg
om daar geen paard in te willen verwachten. 
Dan zal het wel het Paard van Troje zijn, dat – zoals bekend –
helemaal geen paard was, maar een container, 
van waaruit allerlei wapentuig en manschappen de stad
werden binnengehaald. 
Precies dat deed mijn ‘paard’ in deze tuin, in deze tekeningen,
in mijn hoofd.

Terwijl ik nog over mijn paard nadacht,
sprak Marjolijn van den Assem over ‘de tuin als theater’. 
Ook dat kan je zien: een toneel, waarop zich een drama afspeelt. 
Een koningsdrama, want grootse ernst is er
naast vrolijke wetenschap altijd in haar werk.

Wat een rijkdom! 
Wat een overgave aan ideeën, arbeid, bewustzijn, schijn. 
Het woord ‘overgave’ is zozeer van toepassing,
zo geheel samenvallend met het kunstenaarschap van Van den Assem,
dat we het bijzondere ervan nauwelijks meer opmerken. 
Die overgave is TOTAAL. 
Zij verliest zich om wezenlijks te vinden. 
Ik vertelde iets waarin deze zinsnede voorkwam:
‘alsof je leven ervan afhangt’. 
Meteen ergert zij zich aan het woord ‘alsof’. 
Natuurlijk hangt je leven ervan af! Kom op zeg!

Daarin ligt een grote kracht van kunstenaarschap:
in dat totale, niets ontziende zelfverlies. 
En nu blijkt dat onze hersenen, bij het zien van een kunstwerk,
het lezen van poëzie, het horen van muziek,
niet alleen gebruikmaken van dat complexe netwerk van verbindingen, maar dat dat netwerk zich er tevens door ontwikkelt. 
Wij worden er in de meest letterlijke zin beter van
kunst te ondergaan. 
Kunst maken en als een speer de wereld in slingeren
is een diep-humane daad.

Olphaert den Otter
Maart 2019

zie: Olphaert den Otter

Atelier, maart 2019. Foto Olphaert den Otter
zie: bewustzijn van schijn(6)


zie: atelierbezoek(1) zie: atelierbezoek(2)
zie: atelierbezoek(3) zie: atelierbezoek(4)
zie: atelierbezoek(5) zie: atelierbezoek(6)
zie: atelierbezoek(7) zie: atelierbezoek(8)
zie: atelierbezoek(9) zie: atelierbezoek(10)
zie: atelierbezoek(11) zie: atelierbezoek(12)
zie: atelierbezoek(13) zie: atelierbezoek(14)
zie: atelierbezoek(15) zie: atelierbezoek(16)
zie: atelierbezoek(17) zie: atelierbezoek(18)
zie: atelierbezoek(19) zie: atelierbezoek(20)
zie: atelierbezoek(21) zie: atelierbezoek(22)
zie: atelierbezoek(23) zie: atelierbezoek(24)
zie: atelierbezoek(25) zie: atelierbezoek(26)
zie: atelierbezoek(27) zie: atelierbezoek(28)
zie: atelierbezoek(29)

Louis de Cordier

zinvol zinloos hoopvol hopeloos HOUVAST

zie: Biblioteca del Sol

zie: BIBLIOTECA DEL SOL, an update about
the high mountain library project by Louis de Cordier


“In 2010, high up in the Spanish Sierra Nevada,
Belgian artist Louis De Cordier started
an idealistic cross-border art & science project:
the constructing of an ark containing
important knowledge for future generations.”

Veerle Devos

AANRADER! VIDEO BY JAN IJÄS : TIME CAPSULE 2016

‘In 2010 startte kunstenaar Louis De Cordier
met de bouw van zijn Biblioteca Del Sol:
een ondergrondse bibliotheek waar meer dan duizenden
boeken en zaden worden bewaard,
die tot op vandaag wordt aangevuld.
Ver van vulkanen en kerncentrales moet deze bibliotheek dienen
om de kennis te bewaren voor de volgende generaties.’

Ludion

IN DE STILTE VAN DE SIERRA NEVADA LIGT EEN ‘TIME CAPSULE’ VERSTOPT, NEEM EVEN DE TIJD EN BEKIJK DEZE VIDEO
on Vimeo: TIME CAPSULE 2016

zie ook: Expeditie Eisinga, De Electriciteitsfabriek 2019Aanbieding!/April-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!
sinds 1 oktober 2009heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt.

May I present to you
the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
April 2019 !
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND:
april 2019 !
It can be yours for only / deze Speciale Aanbieding
is -als buitenkansje- nu te koop voor slechts € 185,-

Kopen? Mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/April-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Tanya Rumpff

Polder 2008 acryl op museumkarton 23 x 30 cm
Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand* plaats ik op mijn blog
een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 185,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt:
marjolijnvandenassem@me.com en na bericht van mij
€ 185,- overmaakt op mijn bankrekening,
krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
(de verzendkosten betaal IK)
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG
EN REAGEER!

* ATTENTIE: de volgende maand vangt
meteen
na middernacht aan,

het werk van de maand verschijnt dus op mijn blog
IN DE EERSTE MINUUT van de volgende maand!

Every first day of the new month, I am offering a work of art
“of the month” on my blog for only € 185,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me
he/she can’t live without it and transfers € 185,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH
AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer! 
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/ August-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer!   zie: Aanbieding!/March-offer!zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!   zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer  zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!   zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer!  zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!