Nagelaten fragmenten


Nagelaten fragmenten:
Notities op weg naar iets groots, letters vers geordend, vastgelegd voor de frisse lucht, buiten de borrelende hersenpan.
De denkweg onbegaanbaar maar in zicht – overal schoonheid en gevaren – de gevolgen niet te overzien.

Zorgeloos zijpaden gevolgd, woorden gewogen, wegen verwoord.
Onbespied een knapzak vol leeftocht gespaard.

Nu zeven wij de leegtes,
op de kiezels die de paden markeerden.
Alsof de richting van de gedachtengang voor de hand heeft gelegen.

zie: Young Nietzsche
zie: il faut Méditerraniser

“Eine verschneite Seele, der
ein Thauwind zuredet”
(20(3) Sommer 1888 Nachgelassene Fragmente, Friedrich Nietzsche)
zie: Dooiwind
zie: Nachgelassene Fragmente

zie: de taal van de dooiwind