Marie Baumgartner (1)


Sinds enkele weken heb ik contact met de achter-achterkleinzoon van Marie Baumgartner-Koechlin (1831-1897) uit Lörrach bij Bazel.
Marie Baumgartner -de moeder van Adolphe Baumgartner, de meest veelbelovende leerling van Friedrich Nietzsche toen hij professor philologie was in Bazel- was een moederlijke en bemoedigende vriendin voor Nietzsche.
De Nietzsche-biograaf Curt Paul Janz schrijft: “Het grote geschenk dat Adolphe Baumgartner zijn leermeester destijds deed was de genegenheid van zijn moeder”.

Marie Baumgartner stelde Nietzsche voor om zijn werk in het frans te vertalen, daartoe spraken zij elkaar wekelijks, daarnaast correspondeerden zij. Het was een wederzijds bevruchtende vriendschap en daarom het uitgangspunt voor mijn Seelenbriefe-project en Seelenbriefe-boek.

Nu correspondeer ik met Marie Baumgartners achter-achterkleinzoon en ontvang ik van hem foto’s uit het familiealbum, een ontroerende ontwikkeling.
Met zijn toestemming plaats ik hierboven een door Adolphe getekend portret van zijn moeder Marie aan de piano, in 1897 het jaar van haar overlijden en hieronder een fotoportret uit 1866, op 35 jarige leeftijd.

Marie Baumgartner-Koechlin 1866


Recently I got into contact with the great-great-grandson of Marie Baumgartner-Koechlin (1831-1897) from Lörrach, near Basel, Switserland. Marie Baumgartner was the mother of Adolphe Baumgartner, Nietzsches most talented student when he was a professor of philology in Basel. But she was also a motherly and encouraging friend for Nietzsche. The Nietzsche biographer Curt Paul Janz wrote: “Adolphe Baumgartner offered his professor the precious gift of his mother’s affection”.

Marie Baumgartner offered Nietzsche to translate his writings into french. In an attempt to indentify with his way of thinking they met once a week and besides that they kept up a correspondence. It was a mutual inspiring intellectual relationship, which stimulated me to start my “Seelenbriefe-project” which led to my book “Seelenbriefe”.

And now I’m corresponding with Marie Baumgartners great-great-grandson, he has even sent me pictures from their family-album…a touching and moving development.
He has very kindly given me permission to show a pencil-drawing of Marie-playing-the-piano made by her son Adolphe in 1897, the year she passed away, and an official photo-portrait from 1866, when she was 35 years old.

zie: Seelenbriefe
zie: “als Marie”
zie: Young Nietzsche
zie: Nietzsche- Dokumentationszentrum
zie: Marie Baumgartner (3)
zie: Marie Baumgartner (2)

zie: Meta von Salis in Sils

13 thoughts on “Marie Baumgartner (1)”

  1. Wat een prachtige tekening, ik zie veel tederheid. En de foto van Marie, toen net iets jonger dan wanneer ze Nietzsche leerde kennen, is en mooie aanvulling voor de verbeelding. Seelenbilder voor de Seelenbriefe.

  2. Wonderlijk, dat deze achter-achterkleinzoon contact wist te leggen en dit archiefmateriaal ter beschikking stelde..

  3. inderdaad, heel ontroerend. hoe doe je dat toch steeds? al die prachtige contacten.
    Ik zie je zondag op je opening bij Tanya Rumpff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *