Marie Baumgartner (2)

Sinds enkele maanden heb ik contact met de achter-achterkleinzoon van Marie Baumgartner-Koechlin (1831-1897) uit Lörrach bij Bazel. Marie Baumgartner -de moeder van Adolphe Baumgartner, de meest veelbelovende leerling van Friedrich Nietzsche toen hij professor philologie was in Bazel- was een moederlijke en bemoedigende vriendin voor Nietzsche. De Nietzsche-biograaf Curt Paul Janz schrijft: “Het grote geschenk dat Adolphe Baumgartner zijn leermeester destijds deed was de genegenheid van zijn moeder”.

Marie Baumgartner stelde Nietzsche voor om zijn werk in het frans te vertalen, daartoe spraken zij elkaar wekelijks, daarnaast correspondeerden zij. Het was een wederzijds bevruchtende vriendschap en daarom het uitgangspunt voor mijn Seelenbriefe-project en Seelenbriefe-boek.

Nu correspondeer ik dus met Marie Baumgartners achter-achterkleinzoon en ontvang ik van hem foto’s uit het familiealbum, een ontroerende ontwikkeling.
Met dank voor zijn toestemming plaats ik hier nog twee portretten van Marie Baumgartner op latere leeftijd (onderste foto: Marie Baumgartner in 1894).


Recently I got into contact with the great-great-grandson of Marie Baumgartner-Koechlin (1831-1897) from Lörrach, near Basel, Switserland. Marie Baumgartner was the mother of Adolphe Baumgartner, Nietzsches most talented student when he was a professor of philology in Basel. But she was also a motherly and encouraging friend for Nietzsche. The Nietzsche biographer Curt Paul Janz wrote: “Adolphe Baumgartner offered his professor the precious gift of his mother’s affection”.

Marie Baumgartner offered Nietzsche to translate his writings into french. In an attempt to indentify with his way of thinking they met once a week and besides that they kept up a correspondence. It was a mutual inspiring intellectual relationship, which stimulated me to start my “Seelenbriefe-project” which led to my book “Seelenbriefe”.

And now I’m corresponding with Marie Baumgartners great-great-grandson, he has even sent me pictures from their family-album…a touching and moving development.
He has now very kindly given me the permission to show two more portrets of his great-great-grandmother.

zie: Marie Baumgartner (1) zie: Marie Baumgartner (3)

zie: “als Marie” zie: Seelenbriefe

zie: Young Nietzsche zie: Nietzsche Dokumentationszentrum

Seelenbriefe 2000-2007
Uitgeverij TAB Timmer Art Books, Oosterhout.
€ 29,50

Briefkaart van Nietzsche aan Marie Baumgartner, Lörrach.
Bazel, 7 mei 1879
“Wilt u, gewaardeerde vrienden, de lijdende en scheidende nog een half uurtje schenken, kom dan morgen (donderdag) op de gewone tijd. Ik heb zwaar geleden, alles heeft zich tot het uiterste verergerd, het professoraat is opgegeven. Een dezer dagen zal ik Bazel voorgoed verlaten. Mijn meubilair wordt verkocht. Zaterdag komt mijn zuster.
Van harte, uw F. Nietzsche”

4 thoughts on “Marie Baumgartner (2)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *