STEUN Museum Schiedam!

LAATSTE NIEUWS TOEGEVOEGD:

DE RUIM ACHTHONDERD HANTEKENINGEN EN BIJNA HONDERD AANMOEDIGINGEN TROKKEN WAARSCHIJNLIJK NOG ENKELE RAADSLEDEN OVER DE STREEP!
HARTELIJK DANK AAN IEDEREEN DIE DE PETITIE ONDERTEKENDE!

Op 16 juni 2015 werd tijdens een raadsvergadering
het Stedelijk Museum Schiedam met een kleine meerderheid “gered“.
Er wordt nu een transitie-manager benoemd ter reorganisatie,
waarbij wij – als liefhebbers van mooie tentoonstellingen-
ons hart vasthouden …

StedMusSch(4)

STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM, een pareltje in museumland,
VERKEERT IN EEN NOODSITUATIE!

STEUN het STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM:
hét museum met hart voor actuele Nederlandse (teken)kunst,
met een directeur die het museum tot bloei bracht,
het museum dat de Nederlandse bijdrage aan de Biënnale van Venetië 2015 leverde,
het museum met vele spraakmakende en door kunstcritici lovend ontvangen tentoonstellingen.

Het Stedelijk Museum Schiedam is uiterst belangrijk is voor het culturele klimaat, niet alleen lokaal en regionaal maar zeker ook nationaal, door het fantastische niveau dat door directie, conservatoren en medewerkers is bereikt in hun tentoonstellingen. Met de acceptatie van het opgestelde “herstelplan” zijn met inspanning en goede wil de huidige financiële en organisatorische obstakels te overwinnen!

NU! NU! NU! is de kunst in het geding en uw steun noodzakelijk!

ONDERTEKEN DE PETITIE EN STEEK DAARMEE HET STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM EEN HART ONDER DE RIEM:
http://www.petities24.com/steun_stedelijk_museum_schiedam

 

StedMusSch(3)

LATEN WE DE TIJDGEEST KEREN EN DE IMPORTANTIE VAN KUNST ONDER DE AANDACHT BLIJVEN BRENGEN!

En vooral: BEZOEK HET MUSEUM!

zie: Stedelijk Museum Schiedam
zie: Biënnale Venetië 2015
zie: Tentoonstelling “Anything but homeless” verlengd!

lettre/Brief/letter/brief(6)

1

brevis libellus (1) 2015
o.i.inkt/grafietstift op museumkarton 122 x 92 cm

zie: lettre/Brief/letter/brief(1)
zie: lettre/Brief/letter/brief(2)
zie: lettre/Brief/letter/brief(3)
zie: lettre/Brief/letter/brief(4)

zie: lettre/Brief/letter/brief(7)

Bv(4)
brevis libellus (4) 2015 (detail)
uitgesneden o.i.inkt-tekening op museumkarton 122 x 92 cm
collection Wessel de Jonge en Robert Michels

Uit:
Friedrich Hölderlin (brief, vermoedelijk november 1802)
en Friedrich Nietzsche (Ecce Homo, 1888):

Mijn beste!
… “Op de bodem van onverschillig welke afgrond
houd ik nog vast aan mijn zegenend ja” …
Er is iets ongestilds, iets onstilbaars in mij,
dat zich wil laten horen.
Er is een sterk verlangen naar liefde in mij,
en dat spreekt zelf de taal van de liefde.
Ik leef in mijn eigen licht, ik drink opnieuw de vlammen in,
die uit mijn binnenste uitbreken.
O rampzaligheid van allen, die geven!
O verduistering van mijn zon! O begeerte naar het begeren!
O geeuwhonger, die deel uitmaakt van de verzadiging!
De hand intrekkend, als de hand reeds
naar haar wordt uitgestoken: de waterval gelijk,
die zelfs bij het vallen nog aarzelt- zo honger ik naar boze daden.
Het geluk dat ik stel in het geven, stierf af in het geven,
mijn deugd is zich zelf moe geworden
op grond van haar overvloedigheid!
Ach, ik ben door ijs omgeven,
mijn hand verbrandt zich aan ijzige materie!
Ach, er is dorst in mij, die smacht naar jullie dorst.
Nacht is het: ach, dat ik gedoemd ben licht te zijn!
En dorst naar iets nachtelijks! En eenzaamheid!
Nacht is het: nu breekt mijn verlangen als een bron in mij los –
verlangen naar conversatie.
Nacht is het: nu spreken nog enkel alle fonteinen.
En ook mijn ziel is een fontein.
Nacht is het: nu pas worden alle liederen wakker
van de mensen, die liefhebben.
En ook mijn ziel is zo’n lied van iemand die liefheeft!”
– Nooit heb ik zo’n herfst meegemaakt,
ook nooit gedacht dat iets dergelijks op aarde zou bestaan -,
elke dag dezelfde bandeloze volkomenheid.
Schrijf me toch snel. Ik heb je zuivere tonen nodig.
De ziel die heerst onder vrienden,
het ontstaan van gedachten in gesprek en brief,
zijn voor kunstenaars onontbeerlijk.

Vertaling Hölderlin: Kester Freriks.
Vertaling Nietzsche: Pé Hawinkels
zie: Hölderlin(2)

on YouTube: The letter …

brevis libellus(1)

detail(2)
brevis libellus(2) 2015 (detail) o.i.inkt/uitgesneden tekening
op museumkarton 122 x 92 x 4 cm

(4)detail
brevis libellus(4) 2015 (detai)l uitgesneden o.i.inkt-tekening
op museumkarton 122 x 92 cm x 12 cm

detail(3)
brevis libellus(3) 2015 (detail) o.i.inkt/grafietstift
op museumkarton 122 x 92cm

Een door mij geselecteerde brief van Hölderlin
beschrijft het veranderende en toch gelijkblijvende landschap
tijdens een dramatische voettocht
van het Zuiden naar het Noorden
en zijn “woelingen” daarbij van de ziel.
Een dergelijke openhartigheid
was ongebruikelijk in die tijd.
Hölderlin schildert met woorden
“het licht in al zijn de schakeringen”
en het “samenvallen” van verschillen in de natuur.
Hij eindigt deze brief aan een goede vriend
met de noodkreet om hem snel terug te schrijven,
hij heeft “zuivere tonen nodig”.
Door het honderden keren bedachtzaam
en met kroontjespen overschrijven van dezelfde brief,
tast ik beweegredenen af,
schrijf ik met de schrijver.
Bijna buiten mij om heeft zich
bij de 325-ste overschrijving de zin:
“er is iets ongestilds, iets onstilbaars in mij,
dat zich wil laten horen”, tussen de briefregels
van Hölderlin ingewrongen.
Nietzsche schrijft deze woorden in Ecce Homo,
met zijn laatste krachten, ik schrijf het hem na,
het is in mijn ogen de essentie van het kunstenaarschap.
Meerdere citaten zijn gevolgd,
die het hart van Hölderlins brief verdringen.
Ingebed in Hölderlins aanhef en zijn oproep
tot terugschrijven (1802),
komt Nietzsches beginselverklaring (1888)
door mijn seismografisch handschrift (2015)
in deze serie tot leven.

zie: lettre/Brief/letter/brief(5)
zie: Trouw 9-3-2012
zie: potlood op papier
zie: brevis libellus(4)
zie: brevis libellus(5)
zie: brevis libellus(6)
zie: brevis libellus(8)
zie: brevis libellus(9)

SEVEN years of blogging!


HAPPY BIRTHDAY to my blog!
661 posts in SEVEN years:

12-05-2008 / 12-05-2015

Véél dank aan de trouwsten en de passanten,
het is me een eer & een genoegen:
MANY THANKS TO YOU ALL!

to be continued

atelier
Atelier (foto: Gijsbert van der Wal)

schrijft

zie: atelierbezoek(16)
zie: collections(53)
zie: Boeken/Books
zie: just a drawing(i-Pad) 54 t/m 64
zie: a present from a friend(13)
zie: Aanbieding!/Monthly-offer!
zie: Valkhof Museum
zie: Elizabeth de Vaal
zie: Lichtzwaar!(2)
zie: Verlengd!!!
zie: Parallel-Falls
zie: interview(1)

Museum Gouda(2)

Normally, as a stream grows older, the waterfall, by undercutting and erosion of the waterfall edge and stream bed above the fall, moves upstream and loses height until it eventually becomes a series of rapids and finally disappears…
(from: the free dictionary)

Het voorbereiden van een retrospectieve tentoonstelling is bepaald geen sinecure.
Van mijn werk in de collectie van Museum Gouda trok veertig jaar aan conservator Hans Vogels en mij voorbij.
Een voorlopige selectie is gemaakt.
Sommige werken moeten van een nieuwe lijst worden voorzien.
De bruiklenen zijn aangevraagd, bij het Rijksmuseum Amsterdam, het Stedelijk Museum Schiedam, bij Museum Het Valkhof Nijmegen en Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam.
Er wordt een documentaire gemaakt door filmmaker Jaap Mees.
Aan een begeleidende tekst, door Marc Couwenbergh, wordt gewerkt.
De projectie -in de tentoonstelling- van een selectie uit 700 posts
en ” seven years of blogging“, wordt begeleid door Boris Veldhuijzen van Zanten.
Toepasselijk:
as a stream grows older

De titel van deze tentoonstelling is ontleend aan the free dictionary,
over de ontwikkeling van een waterval.

maquette
Werk-maquette van 4 zalen van Museum Gouda
voor de retrospectieve tentoonstelling in voorbereiding:
“… as a stream grows older …”
20 september 2015 t/m 10 januari 2016

zie: Museum Gouda(1)
zie: atelierbezoek(14)
zie: Museum Gouda(3)
zie: … as a stream grows older …(1)

zaal7
lettre/Brief/letter/brief (50 t/m 230) 2015
met kroontjespen en o.i.inkt geschreven op museumkarton
35 x 27 cm elk (ingelijst door Herman Hokken)

DOOSBEUGELS

Plexiglas draagbeugels (gemaakt door Vromans Design)
voor “de voorloper van de blog” 1981 t/m 1986.
ontwerp & tekeningen: Victor Veldhuijzen van Zanten
zie: … as a stream grows older …(2)

Aanbieding!/May-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” (sinds oktober 2009) heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt!

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
– May 2015!
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND –  mei 2015:
It can be yours for only/deze speciale aanbieding is nu te koop
voor slechts € 165,-

mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/May-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Ceseli Josephus Jitta

wvdm-mei2015

Langs de Lek 2010
o.i.inkt op museumkarton 23 x 30 cm
Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 165,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt: marjolijnvandenassem@me.com
en € 165,- overmaakt op mijn bankrekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art “of the month” on my blog for only € 165,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me he/she can’t live without it and transfers € 165,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen en het WERKT!

zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!