ein Fernplatz(2)

* ein Fernplatz(1) 2015 grafietstift/o.i.inkt/ nietjes op museumkarton 57 x 33 x 18 cm.

ein Fernplatz 2015 grafietstift/o.i.inkt/ nietjes op museumkarton 57 x 33 x 18 cm.
(in atelier)

(…)
De rest is (Vögelein) schweigen im Walde,
de natte bomen, somber in de herfst,
de beuken die geen omgeving verdragen,
een man leeft zijn onvrede uit in zijn tuin,
begraaft zijn illusies.

De rest is moord, verkrachting, vliegtuigrampen,
een schijnheilig bericht in de krant en het ronken
van de godvergeten grootspraak van dichters.
De rest is: wovon man nicht reden kann.

Und wovon man nicht reden kann, darüber
muss man schweigen. Vandaar mijn probleem:
ik zou er zo graag toch iets over zeggen.
Se taire quand on a envie de parler,
c’est une contrainte.

J.A. Emmens
Uit: geleerde collage

zie: Jan Emmens
zie: ziele-spelen van Artaud
zie: Lago di Cavloccio
zie: Parallel Falls
zie: ein Fernplatz(3)

 

Snapshot(2)

Half april 2016 opent de tentoonstelling
Snapshot of a larger order’,
met werk van twintig kunstenaars
die eerder tentoonstelden in de Ketelfactory Schiedam.
In de Nolet loodsen*, gelegen achter de Ketelfactory,
is de opbouw van de 10.000 m² tentoonstellingsruimte,
de theaterzaal, het kantoor en het restaurant
inmiddels in volle gang!
De kunstenaars hebben hun plaats gevonden,
daar kan het werk gedijen, het plan groeit,
alle betrokkenen groeien mee.

zie: Snapshot(1)
zie: Snapshot(3)
zie: Snapshot(5)
zie: Snapshot(6)

zie mijn presentatie-visie:  De Ketelfactory 2016
zie: atelier (november 2015)

*De Nolet Loodsen, gelegen in een gebied
waar de 18e-eeuwse binnenstad van Schiedam
en het industriële karakter van de havenstad
op een spannende manier samenkomen,
is een voormalige houtopslag met een vloeroppervlak
van 10.000 vierkante meter.
Hier gaat het werk van de twintig kunstenaars
een wisselwerking aan, botst het, wordt de dialoog aangegaan
en de confrontatie opgezocht.
Naast de immense binnenruimte, is een deel van het werk
te zien in de buitenruimte van de loodsen
en zelfs in delen van de stad Schiedam.
zie: de Ketelfactory

atelierbezoek(18)

Paul van Tongeren
Het begon ooit met een uitnodiging tot een bezoek aan mijn atelier.
Paul van Tongeren werd in de war gebracht, vertelde hij later,
door de veelheid van verbeelden die hij daar aantrof.
Gaandeweg bleek het een verwante veelheid te betreffen.
Pas na een uur vlotte het gesprek, het duurt nog voort.

In 2011 vereerde Paul van Tongeren me met het openeningswoord
bij mijn tentoonstelling SEELENBRIEFE,
in het Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg (Saale) (D).

Paul van Tongeren trad op 11 december 2015 af als hoogleraar
wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
De titel van zijn afscheidscollege was “Dankbaar?”
Binnenkort verschijnen weer twee boeken van zijn hand,
zie: Paul van Tongeren (kijk bij “nieuws”)

Onderstaande tekst verscheen op “if then is now“.
Ook daarvoor ben ik Paul van Tongeren dankbaar.

EEN VERLANGEN NAAR BELICHAMING

1.
Marjolijn van den Assem is haar door Nietzsche geïnspireerde werk begonnen op een manier die past bij de filosoof, maar die verbaast bij de beeldend kunstenaar: zij is begonnen met tekst: brieven en andere teksten van Nietzsche overgeschreven op grote vellen papier. Geleidelijk aan is uit die tekst de beeldwereld ontstaan van bloemen, watervallen, landschappen, stromen en verblindend licht. Regelmatig duikt er overigens nog tekst op in het werk; de woorden van de denker laten zich niet restloos vertalen in beelden, ze blijven de dynamische grond waaruit steeds weer nieuwe teken- en schilderavonturen voortkomen. Die dynamiek wordt – denk ik – ook nog door iets anders gevoed: door een verlangen dat ook voor Nietzsche zelf kenmerkend was. Ik wil proberen dat aan te wijzen.

2.
Kunst speelt een belangrijke rol in het werk van Friedrich Nietzsche, een dubbele rol. Die dubbele rol volgt uit de dubbele taak van een arts – en Nietzsche zag zichzelf als een arts van de cultuur. Een arts moet eerst een diagnose stellen en vervolgens werken aan een therapie ter genezing van de gediagnostiseerde ziekte.
De kunst is voor Nietzsche enerzijds een van de domeinen van de cultuur die hij diagnostiseert. Net als wetenschap, moraal en geloof, vertoont ook onze kunst de symptomen van de ziekte van de cultuur. Nietzsche ziet die ziekte bijvoorbeeld in de geforceerde pogingen van kunstenaars om origineel te zijn, in de musealiteit van de belangstelling voor kunst in de samenleving, en vooral in het effectbejag dat veel kunstenaars kenmerkt.
Maar anderzijds hoort de kunst voor Nietzsche ook bij de tweede taak van de arts. Weliswaar is ze niet zozeer een therapie, maar ze vormt voor hem een soort voorafschaduwing van de gezondheid die hij probeert te realiseren, voor de cultuur en voor zichzelf. Steeds meer realiseert hij zich namelijk dat hij zelf een deel is van de cultuur die hij analyseert en kritiseert; ja, dat die cultuur en haar ziekte waarschijnlijk zelfs in die analyse en kritiek zelf nog doorwerken. Hij is dus arts en patiënt tegelijkertijd.
Zijn filosofie die aanvankelijk vooral een kritiek van de cultuur is wordt steeds sterker een experiment met zichzelf. Terwijl hij aanvankelijk van een zekere afstand kritisch kijkt naar de cultuur, wordt de eenheid tussen zijn leven en zijn werk steeds sterker. Waar hij aanvankelijk in zijn werk schrijft over kunst, wordt geleidelijk aan zijn leven zelf het (kunst)werk dat hij ons toont: Ecce homo (‘Zie de mens’) is de titel van zijn laatste boek – voordat hij verdween in de waanzin.
Kunst en filosofie bestaan in een uitgestelde waanzin en lopen altijd het gevaar de afstand niet meer vol te houden. Dat komt onder meer door dat verlangen dat ik in mijn eerste paragraafje noemde. Een verlangen om samen te vallen met wat je maakt, wat je ziet, wat je denkt.

3.
De beeldende kunst staat voor de slecht ziende Nietzsche niet op de eerste plaats. Die plek is voor de muziek weggelegd. Voor de jonge Nietzsche was het vooral de muziek van Wagner waarin deze belofte werd vertolkt. Maar al snel blijkt dat een vergissing. Hij vergelijkt de muziek van Wagner met het gebruik van verdovende middelen, het enige waardoor een zieke en zwakke cultuur nog even geprikkeld kan worden, maar waardoor zij in feite alleen maar verder verzwakt.
Ook voor de latere Nietzsche speelt de muziek een belangrijke rol. Soms legt hij die rol uit door de muziek, net als de dans, te contrasteren met de beeldende kunst. Die laatste blijft iets voor toeschouwers en blijft daarom bedreigd door onechtheid, toneelspel, afstand. Muziek daarentegen is voor Nietzsche een kunst waarin die afstand wordt vergeten. In de kunst van de muziek wordt de muziek van het leven hoorbaar. Daar wordt het leven zelf muziek.
Kunst en filosofie zijn – als het goed is, en als de kunst geen ‘vertoon’ en de filosofie geen aanstellerij is – beide vormen van transfiguratie van het leven: het leven wordt er omgevormd en ‘verheerlijkt’. Daarom zijn de kunst en de filosofie voortdurend in gevecht met de afstand die ze onvermijdelijk scheppen: wie een kunstwerk maakt, ergens neerzet of uitvoert of ophangt, wie een boek schrijft of een lezing houdt, staat er zelf weer buiten.
De filosoof probeert die afstand te overwinnen door de filosofie te beoefenen als een wijze van leven, een levenskunst; de kunstenaar probeert – denk ik – iets dergelijks. Marjolijn van den Assem doet dat bijvoorbeeld door haar kunstwerken driedimensionaal te maken, zodat je (zodat zij) er in kan gaan staan of liggen of zitten. Zij leende daarvoor een woord van Friedrich Nietzsche: Einverleibung, incorporatie.

Paul van Tongeren

***
zie: present from a friend(13)
zie: Nietzsche’s vragen
***

zie: atelierbezoek(1)
zie: atelierbezoek(2)
zie: atelierbezoek(3)
zie: atelierbezoek(4)
zie: atelierbezoek(5)
zie: atelierbezoek(6)
zie: atelierbezoek(7)
zie: atelierbezoek(8)
zie: atelierbezoek(9)
zie: atelierbezoek(10)
zie: atelierbezoek(11)
zie: atelierbezoek(12)
zie: atelierbezoek(13)
zie: atelierbezoek(14)
zie: atelierbezoek(15)
zie: atelierbezoek(16)
zie:
atelierbezoek(17)
zie: atelierbezoek(18)
zie: atelierbezoek(19)
zie: atelierbezoek(20)
zie: atelierbezoek(21)
zie: atelierbezoek(22)
zie:
atelierbezoek(23)
zie: atelierbezoek(24)

as a stream grows older(3)

22 september 2015 t/m 10-01-2016
IN MUSEUM GOUDA

… as a stream grows older
retrospective exhibition of works on paper

MUSEUM GOUDA

werken op papier
van  Marjolijn van den Assem,

uit de eigen museum-collectie aangevuld met bruiklenen
van Museum Boijmans Van Beuningen,
Stedelijk Museum Schiedam,
Museum Het Valkhof,
uit de periode 1976 t/m 2015
te zien van
22 september 2015 t/m 10 januari 2016

Curator: Hans Vogels
Documentaire van Jaap Mees
te zien in filmzaal van Museum Gouda).
Voorvertoning van de film van Jaap Mees:
de baldadige tederheid van Marjolijn van den Assem”

Tekst begeleidende publicatie: Marc Couwenbergh

zie: Atelierbezoek(14)
zie: Museum Gouda(4)
zie: Toespraak(2)
zie: as a stream grows older(1)

Joyce Roodnat in NRC 26-11-2015

Joyce Roodnat in NRC cultureel supplement 26-11-2015

Zie de tentoonstelling on Vimeo: … as a stream grows older …
***

Aanbieding!/December-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” (sinds oktober 2009) heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt!

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
– December 2015!
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND:  december 2015!
It can be yours for only/deze speciale Aanbieding is nu te koop
voor slechts € 165,-

mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/December-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
private collection Switzerland

Aanbieding!/December-offer! 2015 (langs de Lek 2009 acryl op museumkarton, 23 x 30 cm.)
Bilwijkse polder 2009 acryl op museumkarton, 23 x 30 cm.

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 165,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt: marjolijnvandenassem@me.com
en € 165,- overmaakt op mijn bankrekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art “of the month” on my blog for only € 165,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me he/she can’t live without it and transfers € 165,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen en het WERKT!

zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!