bleu profond

“Sécheresse rayonnante,
ciel aveuglant de blancheur,
mer d’un bleu profond …”

Nietzsche à Nice (Patrick Mauriès)
zie: Zielsklimaat
zie: Baldadig teder …

Pinus halepensis(12) 2013 inkt-grafietstift op papier 61 x 92 cm
Pinus halepensis(12) 2013 inkt/grafietstift op museumkarton 61 x 92 cm.
verzameling De Bruin-Heijn
zie: de taal van de dooiwind (blz. 193 & 194)

” (…) il traverse le boulevard Longchamp
(aujourd’hui avenue Victor-Hugo) (…)
jusqu’au Mont Boron ou au Mont Alban,
puis au Cap Ferrat (“mon cap Saint-Jean”)
et plus fameusement encore,
jusqu’aux sentiers abrupt qui conduisent à Eze (…)”
zie: Nietzsche’s Nice
zie: bleu profond on Vimeo

Nice

“Et ces couleurs de Nice !
C’est dommage que je ne puisse
les détacher et te les envoyer (…).
 »
(Nietzsche à sa soeur)
Zie: Nietzsche à Nice

zie: spelevaren
zie: Lichtzwaar!(2)
zie: In het Zuiden
zie: de taal van de dooiwind
zie: Mistral

“… we, rivals of the ray of light (…)
not away from the sun, but towards the sun!”
(The Gay Science. Friedrich Nietzsche)
zie: as a stream grows older …

lettre/Brief/letter/brief(4)

“Ik had het nodig, na talloze beklemmende
en kwellende woelingen van mijn ziel
voor enige tijd tot kalmte te komen
(…)”*

Het honderd(en) keer overschrijven van dezelfde tekst
lijkt een mantra:
“Een mantra is een gedicht, woord, uitspraak
of een lettergreep die het midden houdt
tussen een spreuk met magisch effect en een gebed.
In sommige gevallen wordt hij herhaald
en is hij bedoeld als een continue recitatie. ”
(Wikipedia)

zie: 73 x Hölderlin (on Vimeo)

schrijft

Hölderlin aan Casimir Ulrich Böhlendorff
Nürtingen, vermoedelijk november 1802

Mijn beste!

Ik heb je lange tijd niet geschreven,
ben intussen in FRANKRIJK geweest en heb er
de treurige eenzame aarde gezien,
de herders in het ZUIDEN van Frankrijk en
vereenzaamde schoonheden, zowel mannen als vrouwen,
opgegroeid in de angst voor twijfel aan het patriottisme
en honger. Het geweldige element, het vuur van de hemel,
en de stilte en vrede van de mensen,
hun leven in de natuur en hun toewijding en berusting
hebben mij voortdurend AANGEGREPEN,
en zoals men de held nazegt kan ik wel zeggen
dat Apollo mij heeft geslagen.
In de streken die aan de Vendée grenzen,
heeft mij het wilde, het krijgshaftige geïnteresseerd,
het puur mannelijke dat het levenslicht rechtstreeks
laat stralen in ogen en ledematen en dat zich in doodsangst
als BEVLOGEN DOOR VIRTUOSITEIT WAANT
en ZIJN DORST OM TE WETEN LEST.

Ik had het nodig, na talloze beklemmende
en kwellende woelingen van mijn ziel
voor enige tijd tot kalmte te komen*,
en daarom verblijf ik inmiddels in mijn geboortestad.
De natuur van het moederland ontroert me
ook des te dieper naarmate ik haar meer bestudeer.
Het bliksemend noodweer,
niet alleen in zijn hoogste verschijning
maar zelfs in de aanblik als een macht en een gestalte,
en tevens in andere uitdrukkingsvormen van de hemel,
het LICHT in al zijn schakeringen,
nationaal en zich als heilig BEGINSEL
en NOODLOT ontwikkelend, zijn bewegingen van opkomst
en ondergang, het KARAKTERISTIEKE VAN DE BOSSEN
en het samenvallen van verschillende gestalten
van de natuur in dezelfde streek, zodat alle heilige OORDEN
van de wereld te zamen zijn rondom een OORD,
en het filosofisch LICHT dat mijn venster omstraalt
is nu mijn vreugde; o. dat ik behouden mag blijven
zoals ik tot hier terecht ben gekomen.
(…)
SCHRIJF me toch snel. Ik heb je zuivere tonen nodig.
De ziel die heerst onder vrienden,
het ontstaan van gedachten in gesprek en brief
zijn voor kunstenaars ONONTBEERLIJK.
Anders hebben wij zelfs niemand voor onszelf;
maar behoort hij tot het heilige beeld dat wij vormen.
Het ga je oprecht goed.
Je
H.

Uit: Friedrich Hölderlin.
Onder een ijzeren hemel. Brieven.
Vertaald, bezorgd en van een nawoord voorzien door Kester Freriks.
Uitgeverij De Arbeiderspers

zie: Hölderlin(1)
zie: Hölderlin(2)
zie: Hölderlin(3)
ZIE VOOR VIDEO: lettre/Brief/letter/brief (1 t/m 49) 2014

Nietzsche über Hölderlins Dichtung (von Armin Risi)
(…)
Nietzsche (geb. 1844) war bereits in seiner Jugend sehr von Hölderlin (gestorben 1843) begeistert und konnte sich wie kaum einer seiner Zeitgenossen in ihn hineinfühlen und ihn verstehen. So heißt es z. B. in der rororo-Biographie (S. 18 und 20): „Jean Paul war ihm vertraut, größte Liebe und Verehrung hegte er aber für den in seiner Zeit nahezu unbekannten Hölderlin.“
Hölderlin war nach seinem Tod für Jahrzehnte praktisch total vergessen. Ja schon während seiner Lebenszeit war er nur noch wenigen bekannt gewesen, hatte er doch seine ganze zweite Lebenshälfte (36 Jahre lang) in seinem Turmzimmer in Tübingen gelebt, einsam und verrückt, wie ihn die meisten Biographen heute zeichnen. Erst anfangs des 20. Jahrhunderts wurde die Dichtung Friedrich Hölderlins wieder entdeckt und „ausgegraben“ und zögernd auch von den Germanisten anerkannt. Um so erstaunlicher ist es, daß Friedrich Nietzsche im Jahr 1861 Hölderlin wählte, als er am Gymnasium einen Schulaufsatz schreiben mußte, in dem es darum ging, einem Freund in einem Brief seinen Lieblingsdichter vorzustellen. Der 17-jährige Nietzsche tat dies auf eine sehr originelle Weise, nämlich indem er seinen Lieblingsdichter, Friedrich Hölderlin, gegen die Anschuldigungen von seiten des fiktiven Brieffreundes verteidigte, und eben: das zu einer Zeit, als kaum jemand mehr Hölderlin kannte, wahrscheinlich nicht einmal mehr Nietzsches Deutschlehrer. Hören wir, was ein Teenager damals im Schulaufsatz schrieb: „Brief an meinen Freund, in dem ich ihm meinen Lieblingsdichter zum Lesen empfehle.”
Weiterlesen:/zie: Nietzsche über Hölderlins Dichtung (von Armin Risi)
***

zie: lettre/Brief/letter/brief(1)
zie: lettre/Brief/letter/brief(2)
zie: lettre/Brief/letter/brief(3)
zie: lettre/Brief/letter/brief(4)
zie: lettre/Brief/letter/brief(5)
zie: lettre/Brief/letter/brief(7)

atelierbezoek(16) Armando

Atelierbezoek van een icoon, niet te geloven, maar het gebeurde:
ARMANDO was here!
Het bezoek was –op verzoek van Armando
na het zien van mijn boek Seelenbriefe
voorbereid door Jisca Bijlsma,
directeur van het Chabot Museum Rotterdam,
waar op 15 maart 2015 een tentoonstelling
van werk van Armando zal worden geopend.
Ook Rob de Vries was er als steun en toeverlaat van Armando bij.
Ik gaf Armando mijn boek de taal van de dooiwind.

Hij bekeek mijn werk en was onuitputtelijk in zijn belangstelling.
Over Nietzsche zei Armando: “hij was belangrijk in mijn leven”
en ook zijn favoriete boek bleek Nietzsche’s Ecce homo te zijn.
We bespraken werkmaterialen, het kunstenaarschap,
de potloodlijn als seismografisch verslag,
we discussieerden over vaardigheid, inspiratie en discipline …
herkenning alom.
‘Wat overkomt me toch?’, dacht ik, maar het was duidelijk:
door te praten over het werk vallen alle barrières weg
en wordt vriendschap geboren.

Armando

Armando koos Lichtzwaar!(7) 2013
als zijn favoriete tekening.
Op de achterkant schreef ik (foto boven) “voor Armando“.
Hij kocht de tekening ‘Pinus halepensis(7) (zie onder).

Ik zag de hand van de dader.
Nou denk je zeker dat ie trilde, die hand.
Nee, hij trilde niet.
Het was een gewone hand eigenlijk.
In de loop der jaren heb ik de handen van talloze daders
kunnen bekijken.
Er was niets te zien. Er was nooit iets te zien.”

Uit: De straat en het struikgewas van Armando.

coll-Armando
Pinus halepensis(7) 2013
potlood/grafietstift/inkt op museumkarton 61 x 46 cm.
(zie blz. 190 in de taal van de dooiwind)
collection Armando

zie: Present from a friend (1) zie: Present from a friend (2)
zie: Present from a friend (3) zie: Present from a friend (4)
zie: Present from a friend (5) zie: Present from a friend (6)
zie: Present from a friend (7) zie: Present from a friend (8)
zie: Present from a friend (9) zie: Present from a friend(10)
zie: present from a friend(11) zie: Present from a friend(12)
zie: Present from a friend(13) zie: Present from a friend(14)
zie: Present from a friend(15) zie: Present from a friend(16)
zie: Present from a friend(17) zie: Present from a friend(18)
zie: Present from a friend(19) zie: Present from a friend(20)
zie: Present from a friend(21) zie: Present from a friend(22)
zie: Present from a friend(23) zie: Present from a friend(24)
zie: Present from a friend(25) zie: Present from a friend(26)
zie: Present from a friend(27) zie: Present from a friend(28)
zie: Present from a friend(29)

Aanbieding!/December-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” (sinds oktober 2009) heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt!

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
– December 2014!
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND –  december 2014:
It can be yours for only/deze speciale aanbieding is nu te koop
voor slechts € 165,-

mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/December-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection De Ruiter-d’Hert

december2014

presenza(assenza)(4) 2011 o.i.inkt/nietjes op museumkarton  31 x 28 x 12 cm.

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 165,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt: marjolijnvandenassem@me.com
en € 165,- overmaakt op mijn rekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art “of the month” on my blog for only € 165,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me he/she can’t live without it and transfers € 165,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen en het WERKT!

zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!